Klachtenprocedure

Indien er iets is waar u niet tevreden over bent, laat het ons dan weten. Neem contact op met de assistente of huisarts. Ook kunt u een klachtenformulier invullen wat verkrijgbaar is via de assistente. Uw klacht wordt doorgeggeven aan onze interne klachtencoördinator welke de klacht zo snel mogelijk verder afwerkt en het resultaat naar u terugkoppelt. Voor klachten die niet intern tot ieders tevredenheid afgesloten kunnen worden zijn wij als praktijk aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, Postbus 8018, 5601KA Eindhoven.