Verzoeken om medische informatie.

Regelmatig krijgen wij verzoeken om medische informatie te verstrekken over patiënten die bij onze praktijk zijn ingeschreven.

Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een schrijftelijk en ondertekende machtiging van de patiënt. De patiënt moet expliciet toestemming geven voor het verstrekken van de informatie. De patiënt moet weten met welk doel de informatie wordt opgevraagd en wat de inhoud is van deze informatie. Ook dient te patiënt te weten wat de consequentie kan zijn van de mogelijke gegevensverstrekking.

De vragende partij geeft zo veel mogelijk aan over welke gegevens hij al beschikt en welke aanvullende informatie hij van de verstrekkende arts wil vernemen. De arts die de informatie levert, geeft uitsluitend de gevraagde informatie en beperkt zich tot de feitelijke gegevens en bevindingen over de gezondheid van de patiënt.

Het verstrekken van gegevens wordt niet door de verzekeraar vergoed. De kosten om het verzoek in orde te maken zulen door ons bij de aanvrager in rekening worden gebracht.

Contact

Spoednummer 0345-614675
 

Huisartspraktijk Heukelum

Gasthuisstraat 28
4161 CC Heukelum
Telefoon:
0345 61 24 50
Fax:
0345 63 37 41
Routebeschrijving >