Zorgaanbod

De Huisartspraktijk Heukelum levert reguliere huisartsgeneeskundige zorg. Zorg, zoals deze beschreven in het “Aanbod huisartsgeneeskundige zorg” van de Landelijke Huisartsenvereniging. Hieronder is informatie uit dit aanbod beschreven.

Huisartsgeneeskunde is generalistische, persoonsgerichte en continue zorg, in de buurt van de patiënt en van wieg tot graf. De huisarts is voor de patiënt de belangrijkste informatiebron bij vragen over hun gezondheid.

Huisartsenzorg wordt geplaatst in de context van de specifieke leefomstandigheden van de patiënt. In een griepperiode bijvoorbeeld, houdt de huisarts rekening met de individuele kwetsbaarheid en de mogelijkheid van een bijkomende longontsteking naast de virale luchtweginfectie. Huisartsgeneeskundige zorg is dus niet alleen het diagnosticeren en behandelen van medische klachten en aandoeningen van patiënten volgens de ICPC-code, maar een geïntegreerd proces van zorg verlening gedurende langere perioden van hun leven. Huisartspraktijk Heukelum is een plattelandspraktijk waarbij het contact tussen patiënt en dokter intenser is dan in grotere praktijken in de grote steden. Naast het medische speelt het sociale aspect een grote rol.

Het overgrote deel van de werkzaamheden in de huisartsenpraktijk heeft betrekking op het basisaanbod: de zorg die alle huisartsen aan hun patiënten leveren. Dit is veelal vraag gestuurde zorg. Onder het basisaanbod valt in ieder geval de inventarisatie van alle klachten en aandoeningen, vraagverheldering, verwijzing en begeleiding van patiënten. Kortom, de kern van het vak.

Huisartspraktijk Heukelum levert tevens bijzonder aanbod zoals chirurgische ingrepen, zodat de patiënt daar niet meer voor naar het ziekenhuis hoeft, zoals bijvoorbeeld teennagelextracties, verwijderen van lipomen en het maken van biopten.

Het basisaanbod gaat altijd voor aanvullend of bijzonder aanbod. Zonder een stevige basiszorg is het bieden van aanvullende of bijzondere zorg niet mogelijk.

 

Huisartspraktijk Heukelum levert ook chronische zorg. Deze wordt geleverd in samenwerking met HenZ (Huisarts en Zorg). HenZ nodigt patiënten uit en zorgt voor de statische informatie. De uitvoering van deze patiëntenzorg vindt plaats op de praktijk.

Contact

Spoednummer 0345-614675
 

Huisartspraktijk Heukelum

Gasthuisstraat 28
4161 CC Heukelum
Telefoon:
0345 61 24 50
Fax:
0345 63 37 41
Routebeschrijving >